Home / Tim bilding / Tim bilding radionice / Cevovod – product pipeline

Cevovod – product pipeline

Aktivnost koja uključuje veliku dozu timskog rada i saradnje na izgradnji cevovoda koji simulira proces proizvodnje i isporuke proizvoda/usluge klijentu. Grupa se deli u manje timove (sektore) koji ’grade’ svoje delove cevovoda, ali zbog ograničenosti resursa moraju da sarađuju sa drugim timovima. Cilj je izgraditi cevovod koji treba da omogući nesmetanu isporuku proizvoda/usluge (u ovom slučaju koristimo staklene ili  kamene kuglice) do klijenta, bez zastoja, u zadatom vremenu. Svaki tim mora na uspešan način da poveže svoj deo cevovoda sa onim isped i onim iza, a nekada će se cevovod ukrštati više puta… CEO dobija budžet u slučaju da neki od tima ostane bez resursa ili ih troši neracionalno, a poseban marketing tim ima zaduženje da oduševi klijenta svojim veštinama…

Aktivnost može trajati od 2-3h i više sati, na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

Top