Home / Banje / Atomska banja Gornja Trepča

Atomska banja Gornja Trepča

Na obroncima planina Vujan i Bukovik u Šumadiji, na 460 m nadmorske visine i na svega 140 km od Beograda, smeštena je Atomska banja Gornja Trepča.

Specifična balneološka svojstva, termomineralna voda banje koja je slabo alkalna, hodrokarbonatna, oligo mineralna i akratoterma, sa temperaturom od 29,8 stepeni celzijusa, čine ovu banju jedinstvenom u Srbiji. Koncentracija mikro i makro elemenata kao i radioaktivnih elemenata kao i njihovo međusobno dejstvo, utiču pozitivno na organizam čoveka, posebno na nervna i mišićna tkiva. Banja je posebno prepoznatljiva po lečenju reumatskih bolesti. Utvrđeno je da je voda mineralnih izvora Gornje Trepče blago radioaktivna jer pored uobičajnih minerala kalijuma, kalcijuma, natrijuma, hlora, barijuma, gvožđa, srebra, mangana, aluminijuma, olova, hroma, nikla i drugih, sadrži i veoma retke, gotovo nepoznate elemente kao što su celzijum, rubidijum, litijum, kobalt, vanadijum, titan, uran, radon i radijum.

Izuzento povoljne klime, smeštena u kotlini reke Banje, može se slobodno reći da je ova banja idealno mesto za boravak svakog čoveka izloženog stresu i štetnom uticaju svakodnevnice.

TERAPIJE – hidro, kinezi, elektro, horizontalna, lasero, magneto, ultrazvučna, vakusak, manuelna masaža

ORTHOKIN TERAPIJA – osteoartritis kolena, kuka, ramena, lakta i skočnog zgloba; traumatske povrede hrskavice zgloba; luboishialgia; traumatske rupture muskulature; patološke promene tetiva i ligamenata; druga zapaljenska i posttraumatska stanja

DIJAGNOSTIKA – laboratorijska, ultrazvučna, specijalističke i subspecijalističke ambulante

PROGRAMI ZA SPORTISTE – prevencija sportskih povreda; balneo fizikalna terapija bolnih stanja i sportskih povreda; preoperativna fizikalna terapija i rehabilitacija sportista; postoperativna fizikalna terapija i rehabilitacija sportista; orthokin terapija

PREUZMITE CENOVNIKE ISPOD

Top