Home / Tim bilding / Timske avanturističke igre

Timske avanturističke igre

Timske igre koje će osnažiti vaš tim

Pozivamo vas da se izmestite iz svakodnevnog poslovnog okruženja, odete u šumu, na livadu, kraj reke ili jezera, jednostavno u prirodu. To su idealna mesta za tematske i kreativne igre, oslobađanje stresa, poboljšanja komunikacije u timu, jačanja samopouzdanja i spremnosti za veće preuzimanje rizika, kao i kreativno rešavanje problema. I dobru zabavu, naravno!

Timske igre zahtevaju timski rad na rešavanju postavljenih ciljeva i zadataka, prevazilaženje prepreka, ali su koncipirane i da unesu relaksaciju u vaš tim, smeh i zabavu. Igre se mogu kombinovati  i prilagođavati vašem vremenu, a obično traju nekoliko sati do pola dana, u zavisnosti od broja učesnika.  Vreme završetka svake igre kriterijum je za rangiranje. Može se organizovati “olimpijada” koju bi činili prolazak prvog kruga, polufinale i finale, a svaki segment bi imao drugačije izazove.

Postavkom poligona sa različitim igrama timovi se smenjuju na stanicama.

“Teamwork makes the dream work”

Top